1,6 & 2,6 miljonerklubben

1,6 milj nr 2_17_sid1

1,6 & 2,6 miljonerklubben är en organisation som verkar för
hälsa och livskvalitet för alla kvinnor.
1,6 & 2,6 miljonerklubbens tidning ges ut med 4 nr/år.