Pharma Industry

Pharma Industry

Tidningen Pi distribueras till alla anställda på läkemedelsföretagen i Sverige samt till många företag inom
bio- och medicinteknik 6 ggr/år.  Utgivare Pharma Industry Publishing AB.

illustrationer

Diverse egna illustrationer till artiklar i tidningen Pi.