Frida förlag

Frida-vit

Layoutsidor för ungdomstidningarna Glitter och Glaze som ges ut av Frida förlag.