Tidningen Ä

Tidningen A

En tidskrift från Riksföreningen Sjuksköterskan inom Äldrevård
som vänder sig till sjuksköterskor samt alla andra yrkesgrupper
runt den äldre patienten. Ges ut 4ggr/år. Upplaga 4250 ex.