Sårmagasinet

Sarmaga

En tidskrift om sår och sårbehandlig för sjukvården i Sverige
Tidningen Sårmagasinet ges ut 4 nr/år med start i slutet av 2014.
Redaktionen består av erfarna forskare och kliniskt verksamma sjuksköterskor
inom sårområdet.