Onkologi i Sverige

OIS (Onkologi i Sverige)

Tidningen Onkologi i Sverige distribueras till alla specialistläkare och sjuksköterskor
inom cancervården i Sverige med utgivning 6 ggr/år. Upplaga 8400 ex.